. . . .

1. SIJIL DIGITAL. Kepada semua pegawai dan kakitangan JKSP diminta memastikan sijil digital masing-masing masih boleh digunakan dan belum tamat tempoh penggunaannya. Untuk memperbaharui sijil digital, tiada borang yang diperlukan dan sila hubungi Bahagian ICT JKSP untuk tindakan. | 2. PERKHIDMATAN myUSSD(*158#) Sukacita dimaklumkan bahawa JKSM telah pun menyediakan perkhidmatan myUSSD (*158#) untuk kegunaan orang awam khasnya. Perkhidmatan yang di sediakan adalah lokasi alamat mahkamah, kod kes mahkamah dan status kes.
faqhubungimaklumbalaspeta   PEKELILING KETUA HAKIM SYARIE semak status kes

DASAR PRIVASI

Keselamatan Data

Semua penghantaran data peribadi akan dilindungi dan disimpan dengan menggunakan teknologi keselamatan yang sesuai.

 Maklumat Yang Dikumpul

Tiada maklumat peribadi dikumpul semasa pengunjung melayari http://Pahang.jksm.gov.my. kecuali maklumat yang dikemukakan oleh pengunjung melalui emel atau pendaftaran di bahagian yang dilindungi dalam laman web ini. Maklumat ini mungkin akan dikongsi bersama dengan agensi Kementerian Kewangan yang lain untuk membantu dalam penyediaan perkhidmatan yang lebih berkesan. Contohnya seperti di dalam menyelesaikan pertanyaan atau aduan yang memerlukan maklum balas dari agensi-agensi lain.

Pautan

Walaupun http://Pahang.jksm.gov.my mempunyai pautan dengan laman web agensi-agensi di bawah Kementerian Kewangan dan agensi-agensi lain, dasar privasi ini hanya terpakai untuk laman web ini sahaja. Pengunjung dinasihatkan supaya meneliti dan memahami dasar privasi bagi setiap laman web agensi lain yang dilayari.

Fail Log

Bagi tujuan meningkatkan tahap keselamatan dan kecekapan laman web JKSP, maklumat umum pengunjung seperti jenis browser, nama domain, nama negara dan lain-lain maklumat akan digunakan dalam pengumpulan dan penganalisaan maklumat demografi dan halaman-halaman yang sering dikunjungi oleh pelanggan. Walaubagaimanapun ianya tidak melibatkan privasi individu.

Cookies

Cookies yang dihasilkan oleh pelayan web hanya akan digunakan untuk mengumpul maklumat bagi mengenal pasti layaran anda yang akan datang.
Website JKSP menggunakan non-persistent cookies atau per-session cookies untuk tujuan teknikal sahaja seperti penukaran bahasa pada website ini. Cookies ini tidak akan merekodkan data secara kekal dan ia tidak juga disimpan di dalam pemacu keras komputer anda. Ia akan terus di padam sebaik sahaja anda meninggalkan website ini.

Pindaan Dasar

Sekiranya dasar privasi ini dipinda, pindaan akan dikemas kini di halaman ini.

Pertanyaan atau Aduan


Sebarang pertanyaan atau aduan mengenai dasar privasi http://Pahang.jksm.gov.my. bolehlah menghubungi kami melalui Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya. Alamat email ini dilindungi dari Spambot. Perlukan JavaScript untuk melihatnya atau melalui borang pertanyaan yang disediakan.

Maklumbalas Kami amat mengalu-alukan maklum balas dari pengunjung.

DASAR KESELAMATAN

Perlindungan Data

Teknologi terkini termasuk penyulitan data adalah digunakan untuk melindungi data yang dikemukakan dan pematuhan kepada standard keselamatan yang ketat adalah terpakai untuk menghalang capaian yang tidak dibenarkan.

 Keselamatan Storan


Semua storan elektronik dan penghantaran data peribadi akan dilindungi dan disimpan dengan menggunakan teknologi keselamatan yang sesuai.

PENYATAAN DASAR KESELAMATAN ICT JKSP

Dasar Keselamatan ICT JKSP merangkumi perlindungan ke atas semua bentuk maklumat elektronik bertujuan untuk menjamin keselamatan maklumat tersebut dan kebolehsediaan kepada semua pengguna yang dibenarkan. Ciri-ciri utama keselamatan maklumat adalah seperti berikut:

Kerahsiaan (confidentiality)

Maklumat tidak boleh didedahkan sewenang- wenangnya atau dibiarkan diakses tanpa kebenaran;

Integriti (Integrity)

Data dan maklumat hendaklah tepat, lengkap dan kemas kini. Ia hanya boleh diubah dengan cara yang dibenarkan;

Kebolehsediaan (availability)

Data dan maklumat hendaklah boleh diakses pada bila-bila masa


Selain dari itu, langkah-langkah ke arah menjamin keselamatan ICT hendaklah bersandarkan kepada penilaian yang bersesuaian dengan perubahan semasa terhadap kelemahan semula jadi aset ICT, ancaman yang wujud akibat daripada kelemahan tersebut, risiko yang mungkin timbul dan langkah-langkah pencegahan sesuai yang boleh diambil untuk menangani risiko berkenaan.

PENAFIAN

PENAFIAN


Walaupun segala penelitian telah diambil dalam penyediaan maklumat yang terkandung dalam portal ini, tiada waranti, secara nyata atau tersirat diberikan oleh Jabatan Kehakiman Syariah Pahang  ataupun Kerajaan Malaysia tentang kesempurnaan dan ketepatan maklumat yang diberi.Jabatan Kehakiman Syariah Pahang dan Kerajaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas apa-apa kesilapan atau ketinggalan yang mungkin berlaku.

Jabatan Kehakiman Syariah Pahang atau Kerajaan Malaysia tidak sekali-kali boleh dipertanggungkan atau dipertanggungjawabkan bagi apa jua ganti rugi, termasuk tanpa batasan, ganti rugi khas, tidak langsung atau berbangkit yang timbul daripada atau berkaitan dengan penggunaan atau kebergantungan maklumat yang terkandung dalamnya, sama ada melalui tindakan dalam kontrak atau tort atau selainnya tidak kira bagaimana jua sekalipun.


Paparan Terbaik

pelayarwebjksp

Paparan terbaik menggunakan resolusi 1024 x 768, pelayar Mozilla Firefox, Chrome,Internet Explorer.
Hakmilik © 2017 Jabatan Kehakiman Syariah Pahang. | Kenyataan Hakcipta

Hubungi Kami

qrcodejksp

Jabatan Kehakiman Syariah Pahang
Jalan Masjid,25000 Kuantan Pahang
Tel : 09-517 7966
Fax: 09-513 4805
#Peta Lokasi

Saturday the 26th. Laman web rasmi Jabatan Kehakiman Syariah Pahang | Syariah Asas Keadilan | Tel : 09-517 7966 | Fax : 09-513 4805 | e-mail : jksp@esyariah.gov.my. Joomla 3.0 template