PROFIL JKSM BSK HAK SUAMI ISTERI CARTA ALIRAN PENDAFTARAN KES MAL
jksmbaru  bskbaru tuntutanselepasbercerai  cartaaliranbaru daftarmalbaru
 MEMBUAT TUNTUTAN
MY SMS  SULH  PERMOHONAN  PENCERAIAN
haksuamiisteribaru mysmsbaru
sulhbaru  permohonanperkahwinanbaru  perceraianbaru 
PORTALE S-YARIAH  BSK  BSK TRANSIT BSK TRANSIT BSK 
portalesyariah  bskbaruskin  20170911094350096 0001 skin bskskin1  bskskin1 
2015 2016 2017 
 blueprintjksp2015  blueprintjksp2016  blueprintjksp2017
2018 2019 2020
2018jksp  blue print jksp web setting2019 skinblueprint2020jksp 

 

2015 2016 2017 
 jksm2015  jksm2016  jksm2017
2018  2019  2020
2018jksm  blue print jksm web setting2019 skinblueprint2020jksm 
 
 muatturunbuletin
2014 2015  2016
 muatturunlaporantahunan2014 muatturunlaporantahunan2015  muatturunlaporantahuan2016
2017  2018  
muatturunlaporntahunan2017 laporantahunan 2018   

 

ALASAN PENGHAKIMAN JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH PAHANG
PENTING: Alasan Penghakiman adalah satu dokumen yang akan menjadi rujukan berkenaan perjalanan dan keputusan hakim. segala maklumat berkaitan individu seperti Alamat Dan No Kad Pengenalan adalah dirahsiakan bagi melindungi maruah individu yang terlibat.
BIL TAJUK ARTIKEL JENIS KES | KOD KES RINGKASAN LIHAT
 1.  INJUNKSI MAL | 005

Injunksi atau tegahan : Dari segi Definisinya ialah satu remedi atau relief (judicial remedy) yang boleh dipohon di Mahkamah dalam semua aspek perundangan. Secara praktikalnya dipakai dalam undang-undang harta, tort, pensyarikatan, perkahwinan dan perceraian dan lain-lain lagi termasuklah undang-undang prosedur.

Muat Turun
2. Fasakh Dan Hadhanah MAL | 014 Dan 028 Fasakh Dan Hadhanah : Fasakh : Penceraian yang di tuntut oleh Isteri di Mahkamah Syariah Hadhanah : Hak Penjagaan anak  Muat Turun
3. Fasakh Dan Hadhanah MAL | 014 Dan 028 Fasakh Dan Hadhanah : Fasakh : Penceraian yang di tuntut oleh Isteri di Mahkamah Syariah Hadhanah : Hak Penjagaan anak Muat Turun
 4.  Fasakh MAL | 014 Fasakh : Penceraian yang di tuntut oleh Isteri di Mahkamah Syariah  Muat Turun
5.  Fasakh MAL | 014 Fasakh : Penceraian yang di tuntut oleh Isteri di Mahkamah Syariah Muat Turun
 6.  Harta Sepencarian MAL | 017 Tuntutan Harta Sepencarian : bolehlah dituntut oleh isteri mahupun suami dengan sebab berlakunya perceraian, poligami atau kematian salah seorang pihak.  Muat Turun
7.  Harta Sepencarian MAL | 017

 Tuntutan Harta Sepencarian : Melibatkan tanah rancangan Felda

 Muat Turun
8.  Ubah Perintah Hadanah MAL | 025 Ubah Perintah Hadanah : pihak-pihak tidak berpuas hati dengan keputusan hak jagaan anak Muat Turun
 9.  Hadanah  MAL | 025 Hadanah :  hak penjagaan anak  Muat Turun
 10.  Hadanah  MAL | 025  Hadanah :  hak penjagaan anak  Muat Turun

 permohonan

 

Thursday the 29th. Laman web rasmi Jabatan Kehakiman Syariah Pahang | Syariah Asas Keadilan | Tel : 09-517 7966 | Fax : 09-513 4805 | e-mail : jksp@esyariah.gov.my.