BAYARAN KOS FI MAHKAMAH ( JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH PAHANG )
 BIL PERKARA  MRS (RM)  MTS (RM)
 1. SAMAN DAN PENYATA TUNTUTAN, DAN TUNTUTAN BALAS 25.00  50.00
2. PERMOHONAN 20.00 40.00
3.

SAMAN / PERMOHONAN SERENTAK (Defendan lebih dari seorang)

SAMAN / PERMOHONAN DIPERBAHARUI (saman luput tarikh)

SAMAN/PERMOHONAN/PLIDING TERPINDA
5.00 10.00
4. WAKALAH/NOTIS PENARIKAN, PELEPASAN DAN PENUKARAN PEGUAM 5.00 10.00
5. AFIDAVIT /AFIDAVIT BALASAN/ AFIDAVIT JAWAPAN /AFIDAVIT TAMBAHAN (setiap orang) /AFIDAVIT PENYAMPAIAN 3.00 3.00
6. EKSHIBIT (SETIAP LAMPIRAN) 1.00 1.00
7.

PERINTAH

  • DALAM KAMAR

  • PERBICARAAN

 

10.00

25.00

 

20.00

50.00
8. PERMOHONAN INTERLOKUTORI 10.00 20.00
9. PERMOHONAN SAMAN LUAR BIDANGKUASA , AFIDAVIT, PERINTAH 33.00 43.00
10. RAYUAN 50.00 100.00
11.

NOTA KETERANGAN

  •  100 patah perkataan pertama
  • 100 patah perkataan berikutnya

 

4.00

2.00

 

4.00

2.00
12. Carian perintah 4.00 4.00
13. Cabutan / Dokumen selain perintah 2.00

2.00

14.

-SEPINA BAGI SETIAP SAKSI

-SEPINA YANG DIKELUARKAN KURANG DARIPADA 3 HARI SEBELUM PERBICARAAN

4.00

10.00

4.00

10.00

15. NOTIS TARIK BALIK KES 5.00 10.00
16.

PELBAGAI

- Perakuan segera

- Ikatan dokumen

- Hujah

-pembelaan

4.00

     4.00

17.

PERMOHONAN FARAID

 

-wakalah

-permohonan

-Affidavit

-Exhibit

-perintah

5.00
20.00
3.00
1.00
10.00

10.00
40.00
3.00
1.00
20.00

  -Kutipan harta 20.00  
 

MRS ( KURANG DARI RM100,000.00)

MTS (RM100,00.00-RM500,000.00)

SETIAP TAMBAHAN RM100,00.00 BERIKUTNYA SETIAP LAPISAN MUNASAKHAH

 

30.00

5.00

10.00
Saturday the 26th. Laman web rasmi Jabatan Kehakiman Syariah Pahang | Syariah Asas Keadilan | Tel : 09-517 7966 | Fax : 09-513 4805 | e-mail : jksp@esyariah.gov.my.