Statistik kes bagi tahun 2016 

MAL

 

KES MAL TAHUN 2016
DAERAH STATUS KES
Daftar Selesai Dalam Prosiding
Mahkamah Rayuan Syariah 16 1 15
Mahkamah Tinggi Syariah Kuantan 763 474 289
Mahkamah Tinggi Syariah Bentong 222 135 87
Mahkamah Rendah Syariah Bentong 382 142 240
Mahkamah Rendah Syariah C.Highland 53 43 10
Mahkamah Rendah Syariah Chenor 177 141 36
Mahkamah Rendah Syariah Jerantut 529 468 61
Mahkamah Rendah Syariah Kuantan 2057 1660 397
Mahkamah Rendah Syariah Maran 381 311 70
Mahkamah Rendah Syariah Muadzam Shah 280 182 98
Mahkamah Rendah Syariah Pekan 604 437 167
Mahkamah Rendah Syariah Raub 343 275 68
Mahkamah Rendah Syariah Rompin 185 141 44
Mahkamah Rendah Syariah Temerloh 1031 817 214
Mahkamah Rendah Syariah Kuala lipis 280 228 52
JUMLAH 7303 5455 1848

 

JENAYAH

KES JENAYAH TAHUN 2016
DAERAH STATUS KES
Daftar Selesai Dalam Prosiding
Mahkamah Rayuan Syariah 2 0 2
Mahkamah Tinggi Syariah Kuantan 10 3 7
Mahkamah Tinggi Syariah Bentong 4 1 3
Mahkamah Rendah Syariah Bentong 188 94 94
Mahkamah Rendah Syariah C.Highland 43 37 6
Mahkamah Rendah Syariah Chenor 36 25 11
Mahkamah Rendah Syariah Jerantut 192 100 92
Mahkamah Rendah Syariah Kuantan 150 97 53
Mahkamah Rendah Syariah Maran 135 123 12
Mahkamah Rendah Syariah Muadzam Shah 51 32 19
Mahkamah Rendah Syariah Pekan 78 36 42
Mahkamah Rendah Syariah Raub 9 8 1
Mahkamah Rendah Syariah Rompin 71 36 35
Mahkamah Rendah Syariah Temerloh 297 111 186
Mahkamah Rendah Syariah Kuala lipis 105 75 30
JUMLAH 1371 778 593

 

PERBANDINGAN MAL DAN JENAYAH TAHUN 2015 DAN 2016

Kes Mal yang didaftarkan pada tahun 2016 telah menunjukkan peningkatan sebanyak 7303 kes berbanding tahun 2015 iaitu sebanyak 6822 kes sahaja. Manakala jumlah kes yang berjaya diselesaikan pada tahun 2016 ialah sebanyak 5455 kes berbanding tahun 2015 sebanyak 5327 kes. Perbandingan kes mengikut tahun berdasarkan status kes adalah seperti berikut :

TAHUN
STATUS KES
Daftar Selesai Dalam Prosiding
2015 6822 5327 1495
2016 7303 5455 1848

 

 

Kes Jenayah pada tahun 2016 telah menunjukkan sedikit peningkatan jumlah kes yang didaftarkan berbanding tahun sebelumnya. Sebanyak 1371 kes didaftarkan pada tahun 2016 berbanding tahun 2015 sebanyak 1318 kes. Walaubagaimanapun, jumlah kes yang berjaya diselesaikan bagi tahun 2016 adalah sebanyak 778 kes berbanding tahun 2015 iaitu sebanyak 654 kes . Perbandingan kes boleh dilihat seperti berikut :

TAHUN
STATUS KES
Daftar Selesai Dalam Prosiding
2015 1318 654 774
2016 1371 778 593

 

SULH

KES SULH TAHUN 2016
DAERAH STATUS KES
Daftar Selesai - Berjaya Selesai - Gagal Selesai – Tidak Hadir Jumlah Selesai Dalam Prosiding
Mahkamah Tinggi Syariah Kuantan 184 42 26 108 176 8
Mahkamah Tinggi Syariah Bentong 88 19 12 55 86 2
Mahkamah Rendah Syariah Bentong 13 3 4 6 13 0
Mahkamah Rendah Syariah Chenor 1 0 0 1 1 0
Mahkamah Rendah Syariah Jerantut 38 18 9 10 37 1
Mahkamah Rendah Syariah Kuantan 107 48 9 50 107 0
Mahkamah Rendah Syariah Maran 17 1 0 16 17 0
Mahkamah Rendah Syariah Muadzam Shah 9 7 0 2 9 0
Mahkamah Rendah Syariah Pekan 9 0 1 8 9 0
Mahkamah Rendah Syariah Raub 3 0 0 3 3 0
Mahkamah Rendah Syariah Rompin 4 0 2 2 4 0
Mahkamah Rendah Syariah Temerloh 66 18 10 31 59 7
Mahkamah Rendah Syariah Kuala lipis 11 2 3 6 11 0
JUMLAH 550 158 76 298 532 18

 

 

Statistik kes bagi tahun 2015

MAL

KES MAL TAHUN 2015
DAERAH STATUS KES
Daftar Selesai Dalam Prosiding
Mahkamah Rayuan Syariah 9 0 9
Mahkamah Tinggi Syariah Kuantan 668 367 301
Mahkamah Tinggi Syariah Bentong 282 181 101
Mahkamah Rendah Syariah Bentong 336 276 60
Mahkamah Rendah Syariah C.Highland 51 50 1
Mahkamah Rendah Syariah Chenor 201 174 27
Mahkamah Rendah Syariah Jerantut 480 397 83
Mahkamah Rendah Syariah Kuantan 1896 1538 358
Mahkamah Rendah Syariah Maran 396 339 57
Mahkamah Rendah Syariah Muadzam Shah 281 220 61
Mahkamah Rendah Syariah Pekan 546 411 135
Mahkamah Rendah Syariah Raub 281 235 46
Mahkamah Rendah Syariah Rompin 164 127 37
Mahkamah Rendah Syariah Temerloh 943 771 172
Mahkamah Rendah Syariah Kuala lipis 288 241 47
JUMLAH 6822 5327 1495

 

JENAYAH

KES JENAYAH TAHUN 2015
DAERAH STATUS KES
Daftar Selesai Dalam Prosiding
Mahkamah Rayuan Syariah 0 0 0
Mahkamah Tinggi Syariah Kuantan 1 1 0
Mahkamah Tinggi Syariah Bentong 5 2 3
Mahkamah Rendah Syariah Bentong 148 60 88
Mahkamah Rendah Syariah C.Highland 64 59 5
Mahkamah Rendah Syariah Chenor 44 33 11
Mahkamah Rendah Syariah Jerantut 181 90 91
Mahkamah Rendah Syariah Kuantan 215 120 205
Mahkamah Rendah Syariah Maran 93 65 28
Mahkamah Rendah Syariah Muadzam Shah 58 31 27
Mahkamah Rendah Syariah Pekan 122 44 78
Mahkamah Rendah Syariah Raub 36 28 8
Mahkamah Rendah Syariah Rompin 59 31 28
Mahkamah Rendah Syariah Temerloh 231 40 191
Mahkamah Rendah Syariah Kuala lipis 61 50 11
JUMLAH 1318 654 774

 

 

PERBANDINGAN MAL DAN JENAYAH TAHUN 2014 DAN 2015

Kes Mal yang didaftarkan pada tahun 2015 telah menunjukkan peningkatan sebanyak 6822 kes berbanding tahun 2014 iaitu sebanyak 6781 kes sahaja. Manakala jumlah kes yang berjaya diselesaikan pada tahun 2015 ialah sebanyak 5327 kes berbanding tahun 2014 sebanyak 5947 kes. Perbandingan kes mengikut tahun berdasarkan status kes adalah seperti berikut :

TAHUN

STATUS KES
Daftar Selesai Dalam Prosiding
2014 6781 5947 834
2015 6822 5327 1495

 

 

Kes Jenayah pada tahun 2015 telah menunjukkan penurunan jumlah kes yang didaftarkan berbanding tahun sebelumnya. Sebanyak 1318 kes sahaja didaftarkan pada tahun 2015 berbanding tahun 2014 sebanyak 1990 kes. Walaubagaimanapun, jumlah kes yang berjaya diselesaikan bagi tahun 2015 adalah sebanyak 654 kes berbanding tahun 2014 iaitu sebanyak 1347 kes . Perbandingan kes boleh dilihat seperti berikut :

TAHUN

STATUS KES
Daftar Selesai Dalam Prosiding
2014 1990 1347 643
2015 1318 654 774

 

 

 

 

 

 

Statistik kes bagi tahun 2014

MAL

KES MAL TAHUN 2014
DAERAH STATUS KES
Daftar Selesai Dalam Prosiding
Mahkamah Rayuan Syariah 7 0 7
Mahkamah Tinggi Syariah Kuantan 926 549 377
Mahkamah Tinggi Syariah Bentong 390 314 76
Mahkamah Rendah Syariah Bentong 290 274 16
Mahkamah Rendah Syariah C.Highland 37 19 18
Mahkamah Rendah Syariah Chenor 172 158 14
Mahkamah Rendah Syariah Jerantut 515 488 27
Mahkamah Rendah Syariah Kuantan 1737 1585 152
Mahkamah Rendah Syariah Maran 353 331 22
Mahkamah Rendah Syariah Muadzam Shah 265 232 33
Mahkamah Rendah Syariah Pekan 477 464 13
Mahkamah Rendah Syariah Raub 296 288 8
Mahkamah Rendah Syariah Rompin 196 182 14
Mahkamah Rendah Syariah Temerloh 882 831 51
Mahkamah Rendah Syariah Kuala lipis 238 232 6
JUMLAH 6781 5947 834

 

 

JENAYAH

KES JENAYAH TAHUN 2014
DAERAH STATUS KES
Daftar Selesai Dalam Prosiding
Mahkamah Rayuan Syariah 0 0 0
Mahkamah Tinggi Syariah Kuantan 14 5 9
Mahkamah Tinggi Syariah Bentong 3 3 0
Mahkamah Rendah Syariah Bentong 228 128 100
Mahkamah Rendah Syariah C.Highland 141 88 53
Mahkamah Rendah Syariah Chenor 67 51 16
Mahkamah Rendah Syariah Jerantut 278 206 72
Mahkamah Rendah Syariah Kuantan 343 182 161
Mahkamah Rendah Syariah Maran 267 248 19
Mahkamah Rendah Syariah Muadzam Shah 106 76 30
Mahkamah Rendah Syariah Pekan 117 73 44
Mahkamah Rendah Syariah Raub 70 55 15
Mahkamah Rendah Syariah Rompin 83 46 37
Mahkamah Rendah Syariah Temerloh 184 97 87
Mahkamah Rendah Syariah Kuala lipis 89 89 0
JUMLAH 1990 1347 643

 

 

PERBANDINGAN MAL DAN JENAYAH TAHUN 2014 DAN 2013

Kes yang didaftarkan pada tahun 2014 telah menunjukkan peningkatan sebanyak 6781 kes berbanding tahun 2013 iaitu sebanyak 6353 kes sahaja. Manakala jumlah kes yang berjaya diselesaikan juga turut meningkat. Perbandingan jumlah peningkatan adalah seperti berikut :

TAHUN

STATUS KES
Daftar Selesai Dalam Prosiding
2013 6353 4769 1584
2014 6781 5947 834

 

 

Kes Jenayah pada tahun 2014 telah menunjukkan penurunan jumlah kes yang didaftarkan berbanding tahun sebelumnya. Sebanyak 1990 Kes sahaja didaftarkan pada tahun 2014 berbanding tahun 2013 sebanyak 2196 kes. Walaubagaimanapun, peningkatan ketara dapat dilihat melalui jumlah kes yang berjaya diselesaikan. Perbandingan kes boleh dilihat seperti berikut :

TAHUN

STATUS KES
Daftar Selesai Dalam Prosiding
2013 2196 958 1238
2014 1990 1347 643

 

 

 

SULH

LAPORAN TAHUNAN UNIT SULH JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH PAHANG 2014
BIL JENIS KES SULH BAKI DAFTAR SELESAI

JUMLAH

SELESAI

DALAM

PROSIDING

BERJAYA GAGAL TIDAK HADIR PINDAH
1. Mutaah 1 19 8 0 6 0 14 6
2. Harta Sepencarian 8 82 34 16 31 0 81 9
3. Nafkah Isteri 0 1 0 0 0 0 0 1
4. Nafkah Iddah 1 14 7 0 3 0 10 5
5. Hadhanah 12 180 45 15 118 0 178 14
6. Nafkah Anak 1 44 20 3 7 0 30 15
7. Ubah Perintah Nafkah 0 7 2 0 4 0 6 1
8.

Ubah Perintah

Hak Jagaan / Nafkah Anak

0 5 1 3 1 0 5 0
9. Tunggakan Nafkah 0 0 0 0 0 0 0 0
10. Wali Enggan 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Perintah Taat 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Perintah Penghinaan Mahkamah 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Selain Kes di atas 0 5 1 0 4 0 5 0
JUMLAH 23 357 118 37 174 0 329 51
329

 

Thursday the 23rd. Laman web rasmi Jabatan Kehakiman Syariah Pahang | Syariah Asas Keadilan | Tel : 09-517 7966 | Fax : 09-513 4805 | e-mail : jksp@esyariah.gov.my.