Berikut merupakan Bilangan Transaksi Perkhidmatan Online JKSN Pahang Bagi Tahun 2017 dan maklumat ini dikemaskini secara bulanan.
  BILANGAN TRANSAKSI  
BIL  NAMA PERKIDTAMAN ONLINE   JAN FEB  MAC APRIL MEI JUN JULAI OGOS SEPT OKT NOV DIS JUMLAH
1.  PENDAFTARAN KES MAL 451 479 525 409 556 309 573 499 482 497 547 174 5501
2.  PENDAFTARAN KES JENAYAH 83 91 31 18 6 13 15 2 39 27 114 35 474
3.  PENDAFTARAN KES FARAID 67 79 76 76 85 46 66 79 51 59 65 20 769
4.  PERTANYAAN ONLINE  1 1 1 0 0 0 0 1 1 0  0  0 5

 

Bilangan Transaksi Perkhidmatan Online
 online2017
*Maklumat dijana pada 13 Disember 2017 jam 9.00 Pagi
Tuesday the 17th. Laman web rasmi Jabatan Kehakiman Syariah Pahang | Syariah Asas Keadilan | Tel : 09-517 7966 | Fax : 09-513 4805 | e-mail : jksp@esyariah.gov.my.