Transaksi Perkhidmatan Online

2018

    Berikut merupakan Bilangan Transaksi Perkhidmatan Online JKSN Pahang Bagi Tahun 2018 dan maklumat ini dikemaskini secara bulanan.
  BILANGAN TRANSAKSI  
BIL  NAMA PERKIDTAMAN ONLINE   JAN FEB  MAC APRIL MEI JUN JULAI OGOS SEPT OKT NOV DIS JUMLAH
1.  PENDAFTARAN KES MAL 578 498 592 527 451 435 540 502         4123
2.  PENDAFTARAN KES JENAYAH 201 226 148 91 43 111 165 120         1105
3.  PENDAFTARAN KES FARAID 89 72 63 70 62 49 71 68         544
4.  PERTANYAAN ONLINE 1 1 1 0 0 0 0 1         4
 Bilangan Transaksi Perkhidmatan Online
 online2018
 *Maklumat dijana pada 05 September 2018 jam 9.00 Pagi


2017

    Berikut merupakan Bilangan Transaksi Perkhidmatan Online JKSN Pahang Bagi Tahun 2017 dan maklumat ini dikemaskini secara bulanan.
  BILANGAN TRANSAKSI  
BIL  NAMA PERKIDTAMAN ONLINE   JAN FEB  MAC APRIL MEI JUN JULAI OGOS SEPT OKT NOV DIS JUMLAH
1.  PENDAFTARAN KES MAL 451 479 525 409 556 309 573 499 482 497 547 174 5501
2.  PENDAFTARAN KES JENAYAH 83 91 31 18 6 13 15 2 39 27 114 35 474
3.  PENDAFTARAN KES FARAID 67 79 76 76 85 46 66 79 51 59 65 20 769
4.  PERTANYAAN ONLINE  1 1 1 0 0 0 0 1 1 0  0  0 5
Bilangan Transaksi Perkhidmatan Online
 online2017
*Maklumat dijana pada 13 Disember 2017 jam 9.00 Pagi

 

Saturday the 15th. Laman web rasmi Jabatan Kehakiman Syariah Pahang | Syariah Asas Keadilan | Tel : 09-517 7966 | Fax : 09-513 4805 | e-mail : jksp@esyariah.gov.my.