2020

    Berikut merupakan Bilangan Transaksi Perkhidmatan Online JKSN Pahang Bagi Tahun 2020 dan maklumat ini dikemaskini secara bulanan.
  BILANGAN TRANSAKSI  
BIL  NAMA PERKHIDMATAN ONLINE   JAN FEB  MAC APRIL MEI JUN JULAI OGOS SEPT OKT NOV DIS JUMLAH
1.  PENDAFTARAN KES MAL  544  574  322 1 59  643             2143
2.  PENDAFTARAN KES JENAYAH  109  254  122 0 6  25              516
3.  PENDAFTARAN KES FARAID 80  71  48  0  4  91              294
4.  PERTANYAAN ONLINE 3  1 4 0 1 0              9
Bilangan Transaksi Perkhidmatan Online

 transaksi20202

 

2019

    Berikut merupakan Bilangan Transaksi Perkhidmatan Online JKSN Pahang Bagi Tahun 2019 dan maklumat ini dikemaskini secara bulanan.
  BILANGAN TRANSAKSI  
BIL  NAMA PERKIDTAMAN ONLINE   JAN FEB  MAC APRIL MEI JUN JULAI OGOS SEPT OKT NOV DIS JUMLAH
1.  PENDAFTARAN KES MAL  599 521 596 563   478 498 531 560  526  559  481  484 6396
2.  PENDAFTARAN KES JENAYAH 160  72  137 78 55  104  78  64 210  160  127  93  1338
3.  PENDAFTARAN KES FARAID  66  71  77  80  57  54  56  73  57  60  70  73  794
4.  PERTANYAAN ONLINE  1  1 1 0  0  0  0  1  0  2  1  0  7
Bilangan Transaksi Perkhidmatan Online
20191 
 *Maklumat dijana pada 22 Oktober 2019 jam 9.00 Pagi

 

2018

    Berikut merupakan Bilangan Transaksi Perkhidmatan Online JKSN Pahang Bagi Tahun 2018 dan maklumat ini dikemaskini secara bulanan.
  BILANGAN TRANSAKSI  
BIL  NAMA PERKIDTAMAN ONLINE   JAN FEB  MAC APRIL MEI JUN JULAI OGOS SEPT OKT NOV DIS JUMLAH
1.  PENDAFTARAN KES MAL 578 498 592 527 451 435 540 502  424 624  549 525 6245
2.  PENDAFTARAN KES JENAYAH 201 226 148 91 43 111 165 120  60  97 47  83 1392
3.  PENDAFTARAN KES FARAID 89 72 63 70 62 49 71 68  43  78 46 74 785
4.  PERTANYAAN ONLINE 1 1 1 0 0 0 0 1  0 0 1 1 6
 Bilangan Transaksi Perkhidmatan Online
 online2018baru
 *Maklumat dijana pada 21 Januari 2019 jam 9.00 Pagi


2017

    Berikut merupakan Bilangan Transaksi Perkhidmatan Online JKSN Pahang Bagi Tahun 2017 dan maklumat ini dikemaskini secara bulanan.
  BILANGAN TRANSAKSI  
BIL  NAMA PERKIDTAMAN ONLINE   JAN FEB  MAC APRIL MEI JUN JULAI OGOS SEPT OKT NOV DIS JUMLAH
1.  PENDAFTARAN KES MAL 451 479 525 409 556 309 573 499 482 497 547 174 5501
2.  PENDAFTARAN KES JENAYAH 83 91 31 18 6 13 15 2 39 27 114 35 474
3.  PENDAFTARAN KES FARAID 67 79 76 76 85 46 66 79 51 59 65 20 769
4.  PERTANYAAN ONLINE  1 1 1 0 0 0 0 1 1 0  0  0 5
Bilangan Transaksi Perkhidmatan Online
 online2017
*Maklumat dijana pada 13 Disember 2017 jam 9.00 Pagi

 

 


TERMA

TERMA PENGGUNAAN DATA TERBUKA KERAJAAN 1.0
Penggunaan data atau penggunaan semula data hendaklah mematuhi terma dan syarat seperti di bawah.
Penggunaan data di bawah terma ini Pemilik data memberi kebenaran penggunaan data tanpa sebarang caj.

2. Pengguna boleh melaksanakan perkara yang berikut:

(i) Salin, terbit, edar dan pindah data;

(ii) Adaptasi data;

(iii) Guna data secara komersial dan tidak komersial; dan

(iv) Gabung data dengan data lain atau rangkum data dalam produk atau aplikasi.

3. Sekiranya melaksanakan mana-mana daripada yang dinyatakan pada para 2, pengguna HENDAKLAH:

(i) Menyatakan sumber data dalam produk atau aplikasi berdasarkan pernyataan yang ditentukan oleh pemilik data;

(ii) Menyediakan pautan kepada Terma Penggunaan ini; dan

(iii) Sekiranya pemilik data tidak menyediakan pernyataan pemilik harta intelek data, pengguna hendaklah menggunakan pernyataan seperti yang berikut: "Data dan maklumat tertakluk di bawah Terma Penggunaan Data Terbuka Kerajaan Malaysia 1.0 "

4. PENGECUALIAN Terma Penggunaan ini tidak memperuntukkan sebarang hak terhadap:
(i) Data peribadi;

(ii) Nama, jata, logo atau sebarang simbol rasmi pemilik data;

(iii) Logo organisasi sektor awam atau jabatan;

(iv) Lambang diraja dan lambang tentera;

(v) Hak pihak ketiga yang mana pemilik data tiada kuasa terhadapnya;

(vi) Sebarang hak harta intelek termasuk paten, tanda dagangan dan hak reka bentuk; dan

(vii) Dokumen identiti seperti Pasport Malaysia, MyKad.

5. TIADA JAMINAN

(i) Data adalah dalam bentuk seperti yang disediakan oleh pemilik data. Pemilik data dikecualikan daripada sebarang representasi, waranti, obligasi dan liabiliti berhubung data; dan

(ii) Pemilik data tidak bertanggungjawab terhadap sebarang ralat dan kehilangan data. Pemilik data juga tidak bertanggungjawab terhadap sebarang jenis kehilangan, kecederaan atau kerosakan kesan daripada penggunaan data tersebut. Pemilik data tidak memberikan jaminan data disediakan secara berterusan.

6. UNDANG-UNDANG Terma Penggunaan ini ditadbir oleh undang-undang di bawah bidang kuasa dan pemilik data ialah pemilik utama bagi data tersebut.


DATA TERBUKA JKSP

BIL  PERKARA LIHAT JENIS FAIL
 1  Ststistik Pendaftaran Kes Mengikut Jenis Kes Mulai Tahun 2010-2017 Bsgi Negeri Pahang Muat Turun Excel
 2  Statistik Kes Sulh Bagi Negeri Pahang Mulai Tahun 2012-2017 Muat Turun Excel
 3  Senarai Nama Mahkamah Syariah Daerah Bagi Seluruh Negeri Pahang Muat Turun Excel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Tuesday the 14th. Laman web rasmi Jabatan Kehakiman Syariah Pahang | Syariah Asas Keadilan | Tel : 09-517 7966 | Fax : 09-513 4805 | e-mail : jksp@esyariah.gov.my.