Cetak

loginemail

 MERAFAK SEMBAH

Muat Turun Borang Permohonan Kes yang berjalan sepanjang PKP 
 Bil Jenis Kes  Muat Turun 
1  Permohonan Berkahwin Bawah Umur

 1. Senarai Semak
 2. Borang Permohonan 

 Permohonan Kebenaran Bernikah Wali Hakim  1. Senarai Semak
 2. Borang Permohonan
3  Tuntutan Pendaftaran Perceraian Di Luar Mahkamah  1. Senarai Semak
 2. Borang Permohonan
4  Tuntutan Hadhanah  1. Senarai Semak
 2. Borang Permohonan
5  Tuntutan Nafkah Anak  1. Senarai Semak
 2. Borang Permohonan
6 Sijil Perakuan Segera  1. Muat Turun

 

MANUAL

MANUAL PENGUNAAN SISTEM

1. Sistem e-Syariah

  1. PENDAFTARAN KES RAYUAN

2. Sistem e-TMS

3. Sistem e-Bicara

4. e-Faraid

4.1 Modul Administrator

4.2 Modul Hakim

4.3 Modul Pembantu Hakim

4.4 Modul Pendaftar

PEGUAM SYARIE

 RUJUKAN PEGUAM SYARIE

1. Permohonan Menjadi Peguam Syarie Di Negeri Pahang

2. Kepeguaman Syarie Di Malaysia

3. Akta Mahkamah Syariah

4. Peraturan-Peraturan Peguam Syarie 1995

5. Enakmen Negeri Pahang

 SURAT ARAHAN KETUA PENDAFTAR JKSP

1. Bayaran Perkhidmatan Mahkamah Syariah Negeri Pahang

2. Pemindahan Bidang Kuasa Pendaftaran dan Perbicaraan Kes Fasakh

3. Lampiran Sijil Amalan Tahunan Bagi Tujuan Wakalah Peguam Syarie (MUIP)

 

Berita Terkini

  SEGALA AKTIVITI DI TANGGUH SEHINGA SELESAI PKP

TAKWIM BULAN INI ( JULAI 2020)

 SEGALA AKTIVITI DI TANGGUH SEHINGA SELESAI PKP

SEBUT HARGA

Tiada sebarang sebutharga dibuka buat masa ini

 

IKLAN

ulat mahkamah

last

simulasi faraid